Μάθετε για εμάς

Το μεσιτικό γραφείο Thesis Real Estate δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, με εξειδίκευση στις αγορές – ενοικιάσεις του Νομού Αττικής.

Η πολύχρονη πείρα στον μεσιτικό κλάδο παντρεύεται με την ειλικρινή πρόθεση της συνέπειας προς τους πελάτες, την κοινωνία και το περιβάλλον γύρω μας.
Αυτό οδηγεί, όλους εμάς τους συνεργάτες της επιχείρησης Thesis να έχουμε ως αρχή μας την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στον συνάνθρωπο.

Σκοπός της επιχειρηματικής αυτής δραστηριότητας, που αφορά αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, αντιπαροχές καθώς και δάνεια, εκτιμήσεις ακινήτων, μελέτες, συντηρήσεις κ.α. είναι η βιώσιμη ανάπτυξη στο χώρο των επενδύσεων όπου με σεβασμό στην έννοια "περιουσία" προστατεύει τον πελάτη από ξόδεμα πολύτιμου χρόνου και κόπου.
Λαμβάνουμε υπόψη μας ότι το κλειδί σε κάθε εμπορική συναλλαγή, είναι η απαραίτητη σχέση εμπιστοσύνης την οποία χτίζουμε και που οδηγεί στην ισόρροπη των δύο μερών, επιτυχημένη ολοκλήρωση των συμβολαίων, με απώτερο σκοπό την απόδοση υπεραξίας στα χρήματά σας, όπως και την απόκτηση του ιδανικού ακινήτου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις θέσεις της εταιρίας μας θεωρούμε ως καθήκον να κοινοποιούμε πέρα των άλλων : Μηνύματα οικολογίας , αλληλεγγύης & οικονομίας.

Οι συνεργάτες της εταιρείας Thesis με σοβαρότητα και κέφι προσδοκούν να ανταποκριθούν και στη δική σας ζήτηση ακινήτου με αποτελεσματικότητα.

Με τιμή,
εκ της Διευθύνσεως

Προτεινόμενα Ακίνητα